Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του μυκηναϊκού θολωτού τάφου στα Τζανάτα Κεφαλονιάς

Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του μυκηναϊκού θολωτού τάφου στα Τζανάτα Κεφαλονιάς

5194

H στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου στα Τζανάτα Κεφαλονιάς εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.
Πρόκειται για ένα μυκηναϊκό θολωτό τάφο, ο οποίος κατασκευάστηκε περί το 1350 πΧ. Χρήση του βεβαιώνεται ανασκαφικά μέχρι και την ελληνιστική εποχή ενώ τμήμα του θόλου κατέρρευσε κατά την Ενετοκρατία. Ο τάφος παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού τύπου των θολωτών τάφων (θόλο, στόμιο και δρόμο). Έχει διάμετρο 6,8μ., και μέγιστο σωζόμενο ύψος 3,95μ.. Οι ταφές γίνονταν σε κτιστές θήκες, με μοναδική τη διαφοροποίηση ενός λακκοειδούς τάφου. Το στόμιο διατηρείται ακέραιο.
Η σπανιότητα του μνημείου, η κατάσταση διατήρησης, η χρονολόγησή του σε μία ιδιαίτερη περίοδο για την ιστορία του τόπου και οι ενδείξεις μεταγενέστερης πιθανής λατρείας στον χώρο το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου είναι: οργάνωση εργοταξίου, αποψιλώσεις, ανασκαφικοί καθαρισμοί, αρχαιολογικές έρευνες, δενδροφύτευση αρχαιολογικού χώρου, προμήθεια ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου, συντηρήσεις ευρημάτων, σχεδιαστική αποτύπωση, αεροφωτογράφιση, αποτύπωση με σαρωτή laser, σύνταξη και έκδοση οδηγών και φυλλαδίων για άτομα με προβλήματα όρασης και σε γραφή Βraille, σύνταξη αρχαιολογικού χάρτη περιοχής Πόρου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ψηφιακή τεκμηρίωση, ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για ξενάγηση με προσωποποιημένη πληροφορία
και, τέλος, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και σε γραφή Βraille
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει προϋπολογισμό 1.590.436,09€ ευρώ και φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.

 

Tzanata

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!