Περιφερειακή Στρατηγική- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΙΝ 2021-2027 _Εγκεκριμένο ΠεΠ “Ιόνια Νησιά 2021-2027”

12/09/2022

EΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027”

Mε την εκτελεστική απόφαση CCI 2021EL16FFPR014 της 5-9-2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, το Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων (ΠεΠ) είναι συνολικού προϋπολογισμού 287,59 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών Ταμείων να ανέρχεται σε 244,45 εκατ. ευρώ (ποσοστό 85%).  Ειδικότερα, οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχονται σε 181,1 εκατ. ευρώ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε 63,3 εκατ. ευρώ, η δε εθνική συμμετοχή σε 43,14 εκατ. ευρώ.

Οι τομείς παρέμβασης του νέου ΠεΠ 2021 – 2027 είναι και οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1:  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού: 31,5 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 2:  Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: 54,00 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας  2α :   Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας:       4,0 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών:                                         26,07 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 4α : Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών : 42,14 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 4β (ΕΚΤ) : Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού:   72,96 εκατ. ευρώ

Άξονας προτεραιότητας 5 : Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης :   51,5 εκατ. ευρώ

Οι άξονες προτεραιότητας 6 και 7 αφορούν την Τεχνική βοήθεια του προγράμματος (ΕΚΤ και ΕΤ{Α) ύψους 1,54 και 3,79 εκατ. Ευρώ, αντίστοιχα.

Η έγκριση του Προγράμματος ήλθε ως επιστέγασμα μιας μακράς περιόδου διαβούλευσης και διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. η δε ενεργοποίησή του θα ξεκινήσει με την 1η συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ  στα τέλη Νοεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης του προγράμματος: C_2022_6508_1_EL_ACT_part1_v2

Δείτε εδώ το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2021-2027:   1.ΠΕΠsfc2021-PRG-2021EL16FFPR014-1.2-1

Παράρτημα Ι (Χρηματοοδικές πιστώσεις ανά έτος) :      C_2022_6508_1_EL_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1

Παράρτημα ΙΙ ( χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταεμίο):   C_2022_6508_2_EL_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1

 

————————————————————————————————————————————————————————-

 

4/11/2021

Υποβλήθηκε στην Ε.Ε. επίσημα το Σχέδιο του Επιχειρησιακού προγράμματος της ΠΙΝ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το οποίο εκπονήθηκε μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και διαβούλευσης.  Επί του σχεδίου αυτού θα υπάρξουν σχόλια και παρατηρήσεις της Επιτροπής ώστε να καταλήξει στην έγκρισή του.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το κείμενο του υποβληθέντος Προγράμματος. Sxedio Programmatos PIN 20021-2027

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της νέας Περιφερειακής Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Παρακάτω αναρτώνται σχετικά Κείμενα κατά σειρά εκπόνησης:

1. Η Κατάσταση της Περιφέρειας κατά το 2019 KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4 Βασικές Προκλήσεις για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

2.  Αρχικό κείμενο θέσεων που υποβλήθηκε στη Εθνική Αρχή Συντονισμού (12-2019) ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2027

3.  Σχέδιο Κειμένου για την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική της ΠΙΝ για τις ανάγκες της διαβούλευσης (12/2020) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Π.Ι.Ν. 2021—2027

4. Αποτύπωση Επιπτώσεων πανδημίας Covid-19 επί της τουριστικής δραστηριότητας των 13 Περιφερειών της Χώρας (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) Tourism_Covid2021

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!