6η ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

1180

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται αναρτημένο το έγγραφο για την εκκίνηση της διαδικασίας της 6ης φάσης εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, με αναφορά σε δράσεις του  Άξονα Προτεραιότητα -1- : Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ (για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ (ψηφιακά) και Άξονα Προτεραιότητας -2- : Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_6ης_ΦΑΣΗΣ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_ΠΕΠ (062016)

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search