31,5 εκατ. ευρώ για έργα Πρόνοιας, Υδρευσης, Απασχόλησης, πολιτιστικών θεσμών, βιοποικιλότητας, οδών, κλπ από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020

31,5 εκατ. ευρώ για έργα Πρόνοιας, Υδρευσης, Απασχόλησης, πολιτιστικών θεσμών, βιοποικιλότητας, οδών, κλπ από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020

2578

Την έκδοση οκτώ (8) νέων Προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 31.550.815 ευρώ,  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπέγραψε στις 09.08.18 ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ63, για «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί» (στο πλαίσιο της ΟΧΕ Δ. Κέρκυρας), με Προϋπολογισμό 1.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 1/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ64, για «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας», με Προϋπολογισμό 2.500.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ65, για «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής», με Προϋπολογισμό 2.893.585€ και ημερομηνία λήξης την 30/11/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ66, για «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», με Προϋπολογισμό 2.180.000€ και ημερομηνία λήξης την 15/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ67, για «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ68, για «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ69, για «Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην  Π.Ι.Ν.» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 1.683.000€ και ημερομηνία λήξης την 1/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ71, για «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 19.794.230€ και ημερομηνία λήξης την 31/12/2018.

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ: www.pepionia.gr

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από τa Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)  και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!