Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Π.Ι.Ν. (1η έκδοση-2015)

521

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται το “Σχέδιο Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” ,  η σύνταξη του οποίου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2015:

 – Κείμενο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)

 – Προϋπολογισμός RIS

 – Συνοπτικός Προϋπολογισμός RIS

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search