Πρόσκληση ΙΟΝ61- “Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”.

2423

Εκδόθηκε από την ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων η 61η Πρόσκληση με θέμα “Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 20187021 στα Ιόνια νησιά”.  Το έργο αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικης υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ -Τομέας Παιδείας και είναι ανοιχτή έως τις 30/9/2018.

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης και όλα τα συνημμένα έγγραφα.

61st call for proposals

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search