Πρόσκληση ΙΟΝ58 “Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης ΠΙΝ”

2206

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρείτε το κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνοδευτικά έντυπα για την Πρόσκληση ΙΟΝ58 “”Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης ΠΙΝ” στο πλαίσιο του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, Αξονας Προτεραιότητας 1 “Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καιτονομίας και των ΤΠΕ΅”(ΕΤΠΑ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

ION58_Prosklisi&Synimena(Domh_Kainotomias)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search