Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης “Υποστηρικτικές μελέτες και επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης θεάτρου Φοίνικας στην Κέρκυρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης “Υποστηρικτικές μελέτες και επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης θεάτρου Φοίνικας στην Κέρκυρα

5669

22/09/2022

Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές μελέτες και επικαιροποίηση μελετών αποκατάστασης θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα», ώστε να καταστεί εφικτή η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5007791). Το κτίριο του θεάτρου «Φοίνικας» κατασκευασμένο το έτος 1895, είναι χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, και χωροθετείται εντός της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, επί του προμαχώνα Ραϋμόνδου. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου, καθώς θα οδηγήσει στη λειτουργική επανένταξη του ιστορικού κτιρίου στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.

Η Πρόσκληση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με την ΣΑΕΠ0221 (2020ΕΠ02210048) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την χρηματοδότηση του έργου Τεχνικής Βοήθειας για τη ΜΟΔ ΑΕ με κωδικό ΟΠΣ 5072595 και τίτλο «Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ». Το έργο αναφέρεται στο Σχέδιο υποστήριξης δικαιούχων όπως έχει εγκριθεί από το Ε.Π. Ιονίων νήσων. Η ανάγκη για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης ανέκυψε μετά και από την Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/80614/55448/966/381/04-03-2020 και την σχετική γνωμοδότηση ΚΑΣ , η οποία ορίζει να συμπληρωθεί και να επικαιροποιηθεί η υπάρχουσα μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού θεάτρου Φοίνικα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στον χώρο του προμαχώνα Ραϋμόνδου, επί του οποίου εδράζεται το θέατρο. Στη συνεδρίαση με αρ. 562/08-06-2021, θέμα 3 ο , του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Κέρκυρας για την ανάθεση της εν λόγω μελέτης από την ΜΟΔ αε.

Αντικείμενο του έργου είναι α) η Γεωφυσική μελέτη και έρευνα για τον εντοπισμό δικτύου υπόγειων στοών κατά μήκος του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου β) η μελέτη Αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης και Στατικής επάρκειας του δυτικού τείχους του προμαχώνα Ραϋμόνδου, γ) η επικαιροποίηση της τροποποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης “Αποκατάσταση θεάτρου «Φοίνικα» στην Κέρκυρα” με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΑΣ, και δ) η επικαιροποίηση της Στατικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης “Αποκατάσταση θεάτρου «Φοίνικα» στην Κέρκυρα”.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ανωτέρω κατηγοριών και είναι εγγεγραμμένοι στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΔ ΑΕ, για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 87.153,14 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους κατηγοριών μελετών.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 05-10-2022 και ώρα: 11:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα».

Περισσότερες λεπτομέρειες στα παρακάτω αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:     PERILIPSI PROSKLISIS THEATROU FOINIKAS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:   PROSKLISI THEATROU FOINIKAS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!