Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: 2η Πρόσκληση υποβολ΄ής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 16 (Υπομέτρο 16.1-16.2 Δράση 2 και Υπομέτρο 16.1-16.5- Δράση 2)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: 2η Πρόσκληση υποβολ΄ής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 16 (Υπομέτρο 16.1-16.2 Δράση 2 και Υπομέτρο 16.1-16.5- Δράση 2)

5484

ΝΕΟ  11/3/2022-    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

Εως τις  6  Μάϊου 2022 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης  της Δράσης του Μέτρου 16 (16.1-16.2 και 16.1-16.5) η οποία έληγε στις 18/3/2022.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης:”

Ypometro 16.-16.2-16.5- Paratasi prosklisis

 

 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20014-2020 εξέδωσε την η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου1 16, και ειδικότερα :

Kαλούνται οι  Επιχειρησιακές Ομάδες (εφεξής Ε.Ο.) οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1, των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

• 16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (εφεξής Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ., κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, ειδικότερα για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 18/01/2022 έως και 18/03/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1. Όσες Ε.Ο. είναι στη διαδικασία ένταξης στη Δράση 1, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινά την επομένη της ημερομηνίας της Απόφασης Ένταξης στη Δράση 1 και μέχρι δύο μήνες. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες και τα κριτήρια ένταξης:

Prosklisi Drasi 2- Metro 16 01 2022

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!