ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΙΟΝ49: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π.Ι.Ν.

2131

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την Πρόσκληση ΙΟΝ 49 αι το συνοδευτικό υλικό που αφορά στην “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον“.

ProsklisiION49(Dimosia_Psifiaka)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από 19/3/2018 έως 29/6/2018.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4389/2016, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προεγκρίνει πριν την κατάθεσή τους στην Διαχειριστική Αρχή τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από τη παραλαβή τους, ως προς την συμβατότητά τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική, . Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη ΓΓΨΠ.

4/4/2018- Ορθή επανάληψη του Εντύπου Δ1 της Πρόσκλησης:

PINAKAS_D1

20/4/2018-Πρόσθετες απαιτήσεις σε συνέχεια του α.π. 5341/16-4-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής:

ProsthetesDiefkriniseis_ApaithseisION49_20042018

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search