ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ71:ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΔ-Μ

2527

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρείτε το κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνοδευτικά έντυπα για την Πρόσκληση ΙΟΝ71 “Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών) στην Π.Ι.Ν” στο πλαίσιο του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει  31 Δεκεμβρίου 2018.

ProsklisiION71(DDE-M_odika)

συνημμένα 71 Πρόσκληση (Οδοι ΔΔΕΜ 2η)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search