ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ70: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Ερευνας και Διαδοσης γνώσεων, στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής

2585

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρείτε το κείμενο της Πρόσκλησης και τα συνοδευτικά έντυπα για την Πρόσκληση ΙΟΝ70 ”Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας
μέσω Βιο‐ιατρικής, της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
στο πλαίσιο του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει  12 Νοεμβρίου 2018.

PROSKLISI- Bio-informatics & SMEs

SymbliromatikoYliko_ProsklisisION70

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search