Παράταση Πρόσκλησης ΙΟΝ57- Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές (έως 17/09/2018)

2470

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου παρατείνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ57 «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Yπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ (φορείς Γενικής Κυβέρνησης). Ο προυπολογισμός της είναι 8.142.000€.

Το κείμενο της πρόσκλησης, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, βρίσκεται αναρτημένο στον παρόντα διαδικτυακό τόπο  στο πεδίο “Προσκλήσεις”.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search