Νέες προσλήσεις για διαχείριση στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών, για απασχόληση και κατάρτιση ανέργων

Νέες προσλήσεις για διαχείριση στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών, για απασχόληση και κατάρτιση ανέργων

4278

Την έκδοση τριών (3) νέων Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ85, για «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με Προϋπολογισμό 4.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/03/2020. Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ87, για «Δράσεις για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με Προϋπολογισμό 2.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/03/2020. Δικαιούχοι είναι Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητα στους τομείς της Δια βίου μάθησης που διαθέτουν έδρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμοι και φορείς τους με βάση την αρμοδιότητα). Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για την παροχή συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης σε ανέργους νέους και μακροχρόνια ανέργους.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ88, για «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS)» με Προϋπολογισμό 2.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/03/2020. Δικαιούχοι είναι: Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εκπροσώπησης Επιμελητηρίων), Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (θεσμικοί Κοινωνικοί εταίροι όπως ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ,ΣΕΤΕ, ΣΕΠΕ ή/και επιστημονικοί φορείς τους), Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμοι και φορείς τους με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες). Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για την αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης σε νέους πτυχιούχους και μακροχρόνια ανέργους.

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην παρούσα ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ στο πεδίο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ”.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!