Νέα χρηματοδότηση για ανακύκλωση στο Δήμο Κέρκυρας μέσω του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020

2441

Την ένταξη στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας», π/υ  713.000,00 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ο προϋπολογισμός  της πράξης ανέρχεται σε 713.000  ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο  αφορά στην προμήθεια κίτρινων κάδων χωριστής συλλογής για χαρτί – χαρτόνι, εκτός συσκευασιών ( π.χ. εφημερίδες, χαρτόνι, χαρτοκιβώτια, επιστολόχαρτα, περιοδικά, κατάλογοι, βιβλία, ευχετήριες κάρτες, κ.α ) και απορριμματοφόρων για την αποκομιδή τους σε διακριτό ρεύμα.

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ (500 των 1.100 lt και 1000 των 660 lt ) με στόχο τη συμπλήρωση και δημιουργία κοινόχρηστου δικτύου κάδων διαλογής στην πηγή, σε συστάδες, καθώς και η προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων (τύπου πρέσας) και ενός (1) ανοικτού φορτηγού συλλογής ανακύκλωσης για την αποκομιδή τους, το οποίο θα συλλέγει το χαρτί από τους παραγωγούς (επιχειρήσεις –ξενοδοχεία – δημόσιες υπηρεσίες- εκπαίδευση κλπ. ) και θα το εκφορτώνει στα μεγάλα οχήματα.

Τα υπόλοιπα ρεύματα θα εξυπηρετούνται ως εξής:

  • Βιοαπόβλητα (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ)- από το έργο που έχει ήδη ενταχθεί στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων»
  • Γυαλί με ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ανακυκλωσης (ΕΕΑΑ)
  • Συσκευασίες από : Χαρτί – Πλαστικό – Μέταλλα στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ  της ΕΕΑΑ (1.400 κάδοι περίπου)
  • Λοιπά στους υφιστάμενους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ του Δήμου ( 3.500 κάδοι περίπου).

Έτσι,  αναπτύσσεται πλήρως το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή σε όλο τον Δήμο Κέρκυρας.  Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Τεμπλονίου ή σε άλλο αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης είναι  η 30/06/2020.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search