ΙΟΝ86- Αποτελέσματα Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

ΙΟΝ86- Αποτελέσματα Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

6077

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ86 “δράση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» .

 Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε την Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης που περιλαμβάνουν τον Πίνακα των εντασσόμενων επενδυτικών σχεδίων και τον πίνακα των απορριφθέντων επενδυτικών σχεδίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΩΝ

ION86- SYMPRAXEIS- APOFASI EPIKYROSIS PINAKVN

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο, δείτε την Απόφαση ένταξης των Πράξεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Sympraxeis ION86- -APOFASI ENTAXIS

Οι δικαιούχοι των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα αξιολόγησης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Οδηγό της Πρόσκλησης,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ΔΕΚΑ (1ο)  εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση η οποία γίνεται  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης στον ΕΦΔ σε φυσική μορφή , εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ξεκινά επομένως από τις 11 ΜΑΙΟΥ και λήγει στις 24 ΜΑΙΟΥ 2023 και ώρα 24.00μ.μ.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα απο-οριστικοποίησης ένστασης μέχρι την προηγούμενη της λήξη της προθεσμίας, δηλαδή στις 23 Μάϊου 2023 και ώρα  16.00μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!