ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1856

Στις 26 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας “Επιχειρηματικής Ανακάλυψης” (RIS), διοργανώθηκε στην Κέρκυρα θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο “Βιο-ιατρική – Βιο-πληροφορική“. Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται αναρτημένη συνοπτική έκθεση πορισμάτων.

Workshop_Bioiatriki-Biopliroforiki(042017)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search