ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (έτος 2016)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (έτος 2016)

2083

Το εγκεκριμένο (2014) Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας  με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.)  226.924.700,00 € εκ των οποίων τα 181.539.758,00 € αποτελούν Κοινοτική Συμμετοχή (Κ.Σ.).

Κατά την 3ετία 2014-2016 εξειδικεύτηκαν (9/2016) συνολικά 207.196.777,75 € σε όρους Δ.Δ., ήτοι το 91,3% της συνολικής Δ.Δ.

Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 38 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 133.558.728,00 €, ήτοι το 64,5% της εξειδικευθείσας Δ.Δ., ενώ εντάχθηκαν 50 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ.  74.064.271,9 €, ήτοι το 55,4% του συνολικού Π/Υ των Προσκλήσεων.

Τα συνολικά ποσά των Νομικών Δεσμεύσεων (Ν.Δ.) έως 31/12/2016 ανέρχονται σε 55.636.013,25 €, ήτοι το 75.1% των Εντάξεων , ενώ οι συνολικές Πληρωμές ανέρχονται σε 17.843.597,48€ («συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην Δ.Α.») ήτοι το 24,0% των Εντάξεων και το 32,1% των Ν.Δ.

Ειδικότερα, το έτος 2016:

-εξειδικεύτηκαν  συνολικά 127.280.755,00 € σε όρους Δ.Δ., ήτοι το 61.41% της συνολικής εξειδίκευσης Δ.Δ.

– εκδόθηκαν 30 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 87.802.087,00 €, ήτοι το 65,7% του συνόλου των Προσκλήσεων (Δ.Δ.), ενώ εντάχθηκαν 47 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 72.129.953,96€, ήτοι το 97,4% του συνολικού π/υ των εντάξεων.

σε σύγκριση με την ΕΕΥ2015, οι Νομικές Δεσμεύσεις (Ν.Δ.) αυξήθηκαν κατά  55.439.313.25 €, ήτοι κατά  99,6% των συνολικών ΝΔ , ενώ οι συνολικές Πληρωμές ανήλθαν σε 16.910.480,55 €, και πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους εντός του 2016.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ενεργοποίησης, από τις επιμέρους στρατηγικές που συνδέονται με το Π.Ε.Π. ενεργοποιήθηκε η «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη» (ΠΕΣΚΕ). Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα για την πρόοδο των τιμών δεικτών εκροών (2014-2016):

-Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων (T2630) :1.440  έναντι τελικού στόχου 1.700, ήτοι 84,7% επίτευξη (αποτελεί δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης με τιμή στόχο 2018, 1.180, ήτοι 122,0% επίτευξη) και

-Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία (T2631) : 67 έναντι 170 (39,48% επίτευξη)

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες :  επωφελούνται 16 μαθητές σε 15 σχολεία ( 2016-2017) και 13 μαθητές σε 10 σχολεία ( 2015-2016)

Επίσης, ιδιαίτερη προετοιμασία έγινε όσον αφορά στην «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»(RIS), μέσα από τη συνέχιση της διαδικασίας της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» για προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, υπηρεσίες τουρισμού και δημιουργικής/πολιτιστικής οικονομίας. Η πρόοδος αποτυπώνεται στην έκδοση σχετικής Πρόσκλησης(ION40) για τον τομέα της αγροδιατροφής.

Ακόμη, όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη, συνεχίστηκε η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για την εκπόνηση της Τοπικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Παλικής Κεφαλονιάς και ξεκίνησε η διαβούλευση για την Ο.Χ.Ε. της πόλης Κέρκυρας.

Έως 31/12/2016  δεν έχει γίνει χρήση μέσων χρηματο-οικονομικής τεχνικής.

Σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην υλοποίηση του ΠΕΠ διαφαίνεται ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2016, με την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης του μεγαλύτερου μέρους του Προγράμματος και της ένταξης σημαντικού μέρους των έργων «phasing» και των «μεταφερόμενων» έργων από την περίοδο 2007-2013.

Μέτρα που ελήφθησαν για το στόχο αυτό αποτελούν:

-η ταχεία εξέλιξη και ολοκλήρωση των απαραίτητων για την εξειδίκευση, διαβουλεύσεων και η χρησιμοποίηση της Γραπτής Διαδικασίας για την ταχύτερη έγκρισή τους από την ΕπΠα.

-η ενεργοποίηση (με  έκδοση Προσκλήσεων) στο πλαίσιο του σχεδιασμού  που ενέκρινε η ΕπΠα τον 11/2016.

-η ενημέρωση και έγκαιρη προετοιμασία Δικαιούχων, ιδιαίτερα για τα έργα «phasing» και τα «μεταφερόμενα» έργα από την περίοδο 2007-2013

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται αναρτημένη η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 για το έτος 2016 (αναλυτικό κείμενο):

Implementation+report_2014GR16M2OP009_2016_0_CORE_el

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!