Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη για την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τηςσχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη για την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τηςσχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

2052

Η ΕΥΔ Ε.Π.Ιονίων Νήσων πρόκειται να αναθέσει το έργο “Μελέτη για την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τηςσχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» προυπολογισμού 120.000€ συν ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία την 05/03/2018 και ώρα 14.00.

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους την αναλυτική διακήρυξη, την περίληψη της διακήρυξης καθώς και το Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ):

 

Diakirixi KIMDIS

perilipsi diakirixis

parartima III- TEYD

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!