Δελτίο τύπου: Nέες προσκλήσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων

Δελτίο τύπου: Nέες προσκλήσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων

1388

Στον τομέα του Περιβάλλοντος εστιάζουν οι νέες προσκλήσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεοδ. Γαλιατσάτος και εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Ειδικότερα,

Α. Για τον τομέα των Απορριμμάτων, η ΕΥΔ εξέδωσε:

 1. Πρόσκληση μετά από εκχώρηση από το Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η οποία αφορά σε «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» και απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας και σε άλλους φορείς κατά αρμοδιότητα (ΦΟΔΣΑ).   Μέσω της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται:
  • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα
  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
  • Κεντρικές Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιο-αποβλήτων ή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)
  • Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης
  • Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 11.067.958€.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι από 02/01/2017 έως 31/03/2017. 

 1. «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην ΠΙΝ» αφορά η πρόσκληση που εξέδωσε η ΕΥΔ μέσω του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας, έχει προϋπολογισμό 260.000€ και αφορά σε δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ΠΙΝ με στόχο τη συμμετοχή και ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής, ανακύκλωσης, χρήσης των Πράσινων σημείων και, γενικότερα, τη λειτουργία του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι από 02/01/2017 έως 28/02/2017.

 1. Επίσης, παρατείνεται έως την 31/03/2017 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση που έχει ήδη εκδοθεί για «Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» και απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση αυτή είναι:                                                                                          – Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.                                                                                          -Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων.                            – Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.                                                                                                                 – Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους.

Σημειώνεται ότι με την έκδοση των προσκλήσεων αυτών, καλύπτεται το σύνολο του φάσματος που αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερών Αποβλήτων.

Β. Στον τομέα των Υδάτων, η ΕΥΔ εξέδωσε πρόσκληση με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής». Η πρόσκληση εντάσσεται στον Αξονα 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, έχει προϋπολογισμό 2.893.585€ και απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ της ΠΙΝ. Αφορά δε δράσεις:

– Παρακολούθησης της λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

– Οργανωτική, λειτουργική και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

– Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων της χώρας

– Masterplan ύδρευσης

– Δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

– Ενίσχυση επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής των μέτρων

– Ειδικές δράσεις ελέγχου εκπομπής ρύπων και απολήψεων στα υδατικά συστήματα.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι από 02/01/2017 έως 28/02/2017.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!