Δελτίο τύπου- Προσκλήσεις για Περιβάλλον, βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

Δελτίο τύπου- Προσκλήσεις για Περιβάλλον, βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

1693

Στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Κλιματική αλλαγή εστιάζουν οι 3 νέες προσκλήσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος και εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

  1.  την Πρόσκληση με τίτλο «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)», που προβλέπει παρεμβάσεις που στιάζουν:                                                                                                                                                  — – στην εκτίμηση, παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου                            – στην προετοιμασία για τη διαχείριση των συνεπειών (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης, ψηφιακές προσομοιώσεις & καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών & εθελοντικών ομάδων, προηγμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προληπτικοί έλεγχοι, κλπ),                                                                                                                                                      – στην ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, επισκεπτών, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών φορέων & δομών κ.ά.),                                                                                                                     – στη συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για επεμβάσεις πρόληψης και διασωστικό έργο.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια & Δήμους ΠΙΝ), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε άλλους φορείς κατά αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ μ.κ.χ.).   Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 1.868.000€.  

 

  1. την Πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» , που αφορά:

– στην εκτίμηση, παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου

– στην πρόληψη & προστασία με δράσεις τοπικής κλίμακας,

– στην ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών).

– στη συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για επεμβάσεις πρόληψης και διασωστικό έργο.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια & Δήμους ΠΙΝ), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε αρμόδια ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ μ.κ.χ.  Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 5.235.000€.
3.   Την πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» , που εστιάζει στη βιοποικιλότητα και προβλέπει δράσεις για:

– εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, γεωτόπων κλπ οικοτόπων.

– καταγραφή, χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και διατήρηση φυσικών, δασικών και ζωικών γενετικών πόρων της ΠΙΝ

– εκπόνηση & υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης και προστασίας για επιμέρους οικοσυστήματα και επιλεγμένα είδη.

– δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας

– δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους στην κατεύθυνση της δημιουργίας οικοτουριστικών διαδρομών, κλπ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους Δήμους της ΠΙΝ, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα, σε αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 3.380.000€

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων και στις 3 παραπάνω προσκλήσεις λήγει στις 28/04/2017.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!