ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(16/6/2017):ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ι.Ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(16/6/2017):ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ι.Ν.

1860

ΠΡΟΣ:

1.Π.Ι.Ν.

2.ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΠΙΝ

3.Ν.Π.Δ.Δ.

Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας -2-) προβλέπει την χρηματοδότηση της Δράσης 4γ.1.1: «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα», με σκοπό την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να επιτευχθεί με την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους των κτιρίων, αλλά και με αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, σε συνδυασμό ενδεχομένως και με την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης συστημάτων ΑΠΕ μικτής κλίμακας.

Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια κλπ υποδομές θα πρέπει να τεθούν κριτήρια που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος).

Με βάση τα παραπάνω πριν από την έκδοση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων/φακέλων χρηματοδότησης από τους Δικαιούχους φορείς, θα πρέπει να μεσολαβήσει διαδικασία  προτεραιοποίησης των αναγκών, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η δε αποτύπωση αυτών μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου Πίνακα που περιλαμβάνει ερωτήματα για τα «γενικά στοιχεία του κτιρίου/υποδομής», «την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας» και για «λοιπές χρήσιμες πληροφορίες». Τα δε στοιχεία κατανάλωσης θα πρέπει να τεκμηριώνονται με πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κλπ)

Προτεραιότητα θα δοθεί: σε δημόσιες υποδομές Υγείας (Νοσοκομεία, Κ.Υ.), Εκπαίδευσης (μεγάλα σχολικά συγκροτήματα α΄’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης, κτίρια ΑΕΙ-ΤΕΙ), Πολιτισμού (Μουσεία κλπ), σε κτιριακές υποδομές (διοικητήρια κλπ) και δίκτυα (π.χ. φωτισμού πόλεων ή βασικών οδικών δικτύων) των ΟΤΑ και των φορέων τους, καθώς και σε σημαντικής κλίμακας κτιριακές υποδομές άλλων φορέων του Δημοσίου (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Φυλακές, κτίρια ΕΡΤ, Γυμναστήρια κλπ).

Επισημαίνεται ότι η περίληψη ενός δημόσιου κτιρίου/υποδομής στον κατάλογο με την προτεραιοποίηση των αναγκών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στη συνέχεια, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί.

Είναι σημαντικό ο κάθε φορέας να συμπληρώσει το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο για το ΣΥΝΟΛΟ των σημαντικών δημόσιων κτιριακών κλπ υποδομών του, προκειμένου να έχει νόημα η προτεραιοποίηση και να το υποβάλει στην Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Ιονίων Νήσων το αργότερο έως 30/7/2017.

Επισυνάπτονται:

-Σχετικό έγγραφο ΕΥΔ (ProteraiothtesEnergeiakvnAnagkvnDK)

-Ερωτηματολόγιο καταγραφής -αποτύπωσης (ErvthmatologioEneregeikvnDK)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!