Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα

2302

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά » με Κωδικό ΟΠΣ 5007831, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

5007831_ApofasiEntaxisGialinas

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Start typing and press Enter to search